Bireyler İçin Güvenli Yaşam Eğitimi

Güvenli Yaşam 1
 • İlk 72 Saat
 • Tehlike ve Risk
 • Afet ve Afetin Etkileri
 • Güvenli Yaşam Kültürü
 • Yaşadığımız Mekanlardaki Risklerin Azaltılması
 • Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri
Güvenli Yaşam 2
 • Aile Afet Planı
 • Genel İlkyardım
 • Yangın Önleme
 • Selden Korunma
 • Afet Sonrası Psikolojik Destek
 • Afet Sonrası Barınma, Gıda, Su Gibi Yaşamsal İhtiyaçlarımızı Karşılama Yöntemleri
 • Afet Sonrası Aile Üyelerinin Güvenliği
Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi

1. Bölüm: Hazırlık, Zarar Azaltma ve İyileştirme

 • Afetlere dirençli şehirleşme için kentsel risklerin farkında olarak çözüm önerileri geliştirebilmek,
 • Afetlere hazırlıkta ekip olarak, muhtarlar ve yerel yönetimlerle birlikte mahallesinde çalışabilme becerisi kazandırmak
 • Kentsel risklerin azaltılması için üretilen çözüm önerilerinin doğru kanallarla ilgili mercilere ulaştırılması ve takibinin nasıl yapılacağını paylaşmak,
 • Depremlerin neden olabileceği afetler sonrasında yaşam alanlarında oluşabilecek durumların neler olabileceğini sorgulatmak ve bu durumlar için önceden ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğini aktarmak üzere tasarlanmıştır.

2. Bölüm: Müdahale

 • Bölge dışı ekipler gelene kadar bulunduğu yerde afet sonrası müdahale yapma bilgi ve becerisi kazandırmak,
 • Bölge dışından gelen ekiplerle koordineli çalışabilmek, onlara destek sağlayıp kolaylaştırıcı olabilmek,
 • Yetkili görevliler geldiği zaman onların komutası altında organize çalışabilmek, Sınırlı zaman ve kaynaklarla çok sayıda afetzedeye yardım etmek
 • Afetlere hazırlıkta toplumsal güç birliğini sağlamak ve önemini arttırmak.

Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi hedef kitleye göre sınıflandırılarak 20 kişilik
gruplara verilir. Bu eğitimin süresi: 60 saattir.

Çocuklar İçin Güvenli Yaşam Eğitimleri

Güvenli Yaşam Çocuk Eğitimleri (5 - 13 Yaş)

Depremde bize neler zarar verebilir?

Zarar görmemek için ne tür önlemler almalıyız?

Depreme Hazırlık;

 • Tehlike Avı
 • Afet Çantası
 • Aile Afete Hazırlık Planı
 • Afete Hazırlıkta Eğitimin Önemi
 • Çök Kapan Tutun Uygulaması

Kurumlar İçin Güvenli Yaşam Eğitimleri

Güvenli Yaşam 1
 • İlk 72 Saat
 • Tehlike ve Risk
 • Afet ve Afetin Etkileri
 • Güvenli Yaşam Kültürü
 • Yaşadığımız Mekanlardaki Risklerin Azaltılması
 • Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri
Güvenli Yaşam 2
 • Aile Afet Planı
 • Genel İlkyardım
 • Yangın Önleme
 • Selden Korunma
 • Afet Sonrası Psikolojik Destek
 • Afet Sonrası Barınma, Gıda, Su Gibi Yaşamsal İhtiyaçlarımızı Karşılama Yöntemleri
 • Afet Sonrası Aile Üyelerinin Güvenliği
Yerel Afet Gönüllüsü

1. Bölüm: Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimi

 • Afet Yönetimi ve Planlama, Planlama Süreçleri
 • Ekiplerin Oluşturulması
 • Tehlike ve Risk Analizi
 • Zarar Azaltma ve Planlaması
 • Komuta ve Acil Durum Servisleri
 • Uygulama Yönergeleri
 • Eğitim ve Tatbikatlar
 • Karşılıklı Yardım ve İşbirliği
 • Acil Durum Malzemeleri

2. Bölüm: Müdahale

 • Bölge dışı ekipler gelene kadar bulunduğu yerde afet sonrası müdahale yapma bilgi ve becerisi kazandırmak,
 • Bölge dışından gelen ekiplerle koordineli çalışabilmek, onlara destek sağlayıp kolaylaştırıcı olabilmek,
 • Yetkili görevliler geldiği zaman onların komutası altında organize çalışabilmek,
 • Sınırlı zaman ve kaynaklarla çok sayıda afetzedeye yardım etmek
 • Afetlere hazırlıkta toplumsal güç birliğini sağlamak ve önemini arttırmak.

Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi hedef gruba göre sınıflandırılmaktadır.

Bu eğitimin süresi: 45 saattir.

Güvenli Şehir Güvenli Yaşam

Yerel Yöneticiler İçin Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşmanın Önemi Eğitimi

 • Afete Karşı Neler Yapılabilir?
 • Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Yapılaşma ile İlgili Stratejiler
 • Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Planlama Deneyimleri
 • Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehirsel Çevre ve Toplumsal Çevre ile İlgili Stratejiler
 • Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama

Teknik Elemanlar İçin Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşmanın Önemi Eğitimi

 • Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Stratejiler
 • Afet Zararlarının Azaltılmasına Yönelik Yapısal Riskler ve Stratejiler
 • Afet Zararlarının Azaltılmasına Yönelik Şehirsel Çevre ve Toplumsal Çevre ile İlgili Stratejiler
 • Risk Analizi
 • Afet Zararlarının Azaltılmasına Yönelik Şehir Planlama
 • Sürdürülebilir Planlama ve Afet Zararlarının Azaltılması

Toplum Temsilcileri İçin Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşmanın Önemi Eğitimi

 • Genel Değerlendirme
 • Toplum Olarak Afete Karşı Neler Yapabiliriz?
 • Mevcut Durum Değerlendirme ve Haritalama
 • Şehirlerimiz İçin Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Stratejiler
 • Binalarımız Üzerindeki Riskler Nelerdir?
 • Risk Algılama
 • Doğal Afetler ve Şehirlerimiz Üzerindeki Etkileri