İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, afet hazırlıklarını yürütmekle görevli tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, yürütülen hizmetleri takip ve kontrol etmek amacıyla kurulmuştur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kurum, “Önleme, Hazırlık, Acil Müdahale, İyileştirme” aşamalarını kapsayan çalışmalarında kurtarma yerine koruma, yara sarma yerine hazırlıklı olma söylemini prensip edinmiştir.
Detaylı bilgi için www.istanbulafad.gov.tr/

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 2006 yılında, İSMEP kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve denetlenmesi amacıyla İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde kurulmuştur. Türkiye’deki ilk risk azaltma projesi olan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP), afet oluşmadan önce önlem alma yaklaşımının yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyadaki en başarılı örneklerinden biridir.

Detaylı bilgi için www.ipkb.gov.tr