Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı’nın 15’incisi 24-28 Eylül 2012 tarihlerin arasında, Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapıldı. Dünya’nın birçok ülkesinden üniversite, araştırma kurumu ve enstitülerden deprem mühendisliği konusunda çalışan akademisyen ve araştırmacıların katıldığı konferansta İSMEP Projesi Emin ATAK ve Yunus UÇAR tarafından temsil edildi. Her dört yılda bir tekrarlanan ve bu ayağında 85 farklı ülkeden katılan uzmanlarla gerçekleştirilen konferansta 3000′den fazla bildiri yayınlandı.

Bir mühendislik konferansı olan 15. WCEE, farklı mühendislik alanlarından ve yer bilimleri, ekonomi ve sosyal bilimler gibi çeşitli alanlardan katılımcılar arasında sinerji ve birliktelik oluşturmak için eşsiz bir fırsat sunmuştur.

Konferansın Bilimsel Komitesi tarafından, deprem riskiyle alakalı olarak daha güvenli bir dünyada yaşayabilmek amacıyla, tüm katılımcılara bilimsel ve teknik topluluğun bu küresel çabasına katkıda bulunma çağrısı yapılan konferansta, geniş bir yelpazede şu konular ele alındı:

• Mühendislik sismolojisi

• Tsunamiler

• Jeoteknik deprem mühendisliği

• Yeni yapıların tasarımı

• Mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi

• Üstyapı ve altyapı sistemleri

• Sosyal ve ekonomik yönleri

• Büyük depremlerin hazırlığı ve acil durum yönetimi

• Kentsel risk değerlendirmesi