İstanbul Valiliği İl Özle İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’ nin (İSMEP) B bileşeni olan “Öncelikli Kamu Binaları İçin Sismik Riskin Azaltılması” kapsamında İstanbul’daki okullarda güçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Çalışma kapsamında güçlendirilen okullar eğitim ve öğretimlerine geçici bir süre başka okullarda devam etmektedirler.
Projenin önceki etaplarında gerçekleştirilen güçlendirme çalışmalarından elde edilen sonuçlar ve yapılan araştırmaların ışığında süreç içerisinde yaşanan sorunların en aza indirgenebilmesi ve iyileştirme çabalarının toplumun ilgili kesimlerinde doğru algılanabilmesi amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Güçlendirilen Okullarda Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Sosyal Rehberlik Çalışmaları başlatılmıştır.
Çalışma; güçlendirilen ve güçlendirilecek okulun misafir olacağı okullara yönelik olarak iki etaptan oluşmakta ve bu okulların öğrencilerini, öğretmenlerini, okul idarelerini, okul aile birliklerini ve velilerini kapsamaktadır. İSMEP kapsamında İstanbul için sürdürülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verilen çalışma ile hedef kitle ile aşağıdaki sorular hakkında bilgi paylaşımları gerçekleştirildiği eğitimler düzenlenmiştir.
  • Güçlendirme nedir?
  • Güçlendirme kararı nasıl verilir?
  • Güçlendirme çalışmalarının temel amacı nedir?
  • Güçlendirme ile binalarda hangi işlemler yapılır?
  • Okulları güçlendirmek neden önemlidir?
  • Okulumuzda depreme karşı güçlendirme nasıl yapılacak?
  • Çalışmalar kaç ay sürecek?
  • Eğitim aksayacak mı?
  • Çocuklarımıza nasıl destek olabiliriz?
Ayrıca eğitim sonunda gerçekleştirilen soru cevap bölümleri ile katılımcıların diğer merak ettikleri konular hakkında bilgilendirmeler de yapılmıştır.
Çalışmada ulaşılan sayıların yıllara göre dağılımı
2009
Eğitim verilen güçlendirilen okul: 85
Eğitim verilen ev sahibi okul: 90
Eğitim alan kişi: 85.495
2010
Eğitim verilen güçlendirilen okul: 118
Eğitim verilen ev sahibi okul: 98
Eğitim alan kişi: 88.315
2011
Eğitim verilen güçlendirilen okul: 54
Eğitim verilen ev sahibi okul: 55
Eğitim alan kişi: 30.913
2012
Eğitim verilen güçlendirilen okul: 35
Eğitim alan kişi: 14.340