Güvenli yerleşme alanlarının ve afete hazırlık bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak “Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma: Güvenli Şehir Güvenli Yaşam Eğitimleri” İSMEP projesinin iki pilot belediyesi olan Bağcılar ve Pendik Belediyeleri’nde gerçekleştirildi.
Kentsel afet hazırlıklarına katkı sağlamak ve güvenli yerleşmeler oluşturabilmek amacıyla hazırlanan eğitimin, yerel yöneticiler, teknik elemanlar ve halk eğitimi versiyonları hazırlandı. Katılımcılar bu eğitimlerde, afet zararlarının azaltılması ve şehir planlama, güvenli yerleşme kriterleri, nasıl katkı sağlayabilecekleri gibi konularda bilgi sahibi olurken, saha ve masa başı çalışmaları ile yaşadıkları ilçe için öneriler de geliştirdiler.
Bağcılar ve Pendik Pilot Belediyeleri’nde gerçekleştirilen eğitimlere yerel yöneticiler ve teknik personelin yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, doktorlar, imamlar, sivil toplum liderleri ve mahalle halkından oluşan 744 kişi katıldı. Eğitimler sonrasında, ilgili tüm tarafların katıldığı ‘Yuvarlak Masa’ toplantıları gerçekleştirilerek eğitim çıktıları değerlendirildi. Afet risklerine karşı alınabilecek önlemlerle ilgili öneriler oluşturuldu. Hazırlanan değerlendirme raporu ise belediyelerin stratejik planlama çalışmalarına dahil edildi.