Toplumun afete hazırlığı için 15 farklı konu başlığı altında eğitim programları hazırlanmıştır. Bu eğitim programları arasında bulunan ‘Kişi ve Aileler için Afete Hazırlık’ eğitim programının amacı afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri aktarmak ve doğal afetler özellikle deprem afeti konusunda halkı bilinçlendirmektir. Okul ve aile arasındaki işbirliğini güçlendirerek, afetlere hazırlık konusunda çocuğa verilen bilgilerin sürekli ve birbirini tamamlar nitelikte olmasını sağlamak için ‘Kişi ve Aileler için Afete Hazırlık’ eğitim programının hedef grubu çocuklar, aileler ve öğretmenlerdir.
Kişi ve Aileler İçin Afete Hazırlık eğitim programının yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim ve/veya orta öğretim okullarında görev yapan rehberlik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve beden eğitimi öğretmenleri arasından gönüllülük esasına (özel ilgi ve isteği olan) dayalı olarak, 39 ilçeden ortalama 3 öğretmen (nüfus yoğunluğu ve okul adedi göz önünde bulundurularak) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitmen eğitimi programına davet edildi. 8 Grup halinde toplam 94 öğretmen ile 16 saatlik Kişi ve Aileler İçin Afete Hazırlık Eğitmen Eğitimi Programı gerçekleştirildi.
Eğitmen Eğitimi Programı’nı tamamlayan öğretmenler, öncelikle kendi okullarında sonrasında da çevre okullarda bulunan öğrencilere, velilere ve öğretmenlere Kişi ve Aileler İçin Afete Hazırlık Eğitimleri’ni ulaştırdılar.
Kişi ve Aileler İçin Afete Hazırlık Eğitmen Eğitimi Programı’nı tamamlayan öğretmenler aracılığı ile eğitimler İstanbul genelinde;
3.667 öğretmen
8.314 veli ve
25.214 öğrenci (ilköğretim ve lise) olmak üzere
toplam 37.195 kişiye ulaştırılmıştır.
Ayrıca bu çalışma kapsamında biri Avrupa Yakası’nda diğeri Anadolu Yakası’nda olmak üzere iki pilot okulun da afet ve acil durum planları hazırlandı. Hazırlanan planlar ile;
  • Uluslararası standartlara uygunluk,
  • Okulların mevcut Sivil Savunma Planı’na uyumluluk,
  • Tüm okulların uygulayabileceği örnek format,
  • Diğer tehlikeleri de kapsayan bütüncül yaklaşım,
  • Oluşturulan olay komuta sistemi ve servislerin mevcutta yapılan İstanbul’un Afet ve Acil Durum Planı ile uyumluluk sağlanmıştır.