Çocuklar, toplumsallaşma ve sosyalleşme yolunda aileden sonra ilk temel adımı okulda atmaktalar. Bu bilinçten hareketle, çocuklarda deprem ve depreme hazırlık bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra Güvenli Yaşam Çocuk Eğitimleri hazırlandı ve hayata geçirildi. Bu kapsamda 80 okulda 121.721 öğrenci eğitildi.
İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gelen talepler başta olmak üzere, eğitimler; İSMEP kapsamında güçlendirilen ve/veya yeniden inşa edilen okullarda gerçekleştiriliyor. Eğitimler ilk ve orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere yönelik olarak verildi. Okullarda yürütülen Güvenli Yaşam Çocuk Eğitimleri, okul yöneticileri ile birlikte yapılan planlama doğrultusunda proje kapsamında oluşturulan, her biri 2 eğitmen ile 2 ve/veya 3 asistandan oluşan 8 farklı ekip tarafından gerçekleştirildi. Eğitimler, çocuklara belli bilgi ve becerinin kazandırılarak sorunların farkında olmalarını sağlamaya yönelik olarak 2 farklı seviyede tasarlandı.
Nisan 2012’den Haziran 2012’ye kadar 80 okulda tamamlanan eğitimler, okulların konferans ya da toplantı salonlarında ve/veya sınıflarda gerçekleştirildi.