Uluslararası Risk Durumlarında Kültür Mirasının Korunması: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu; İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), Yıldız Teknik Üniversitesi ve Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi Risklere Hazırlık Komitesi (ICORP-ICOMOS) ortaklığı ile 15 – 17 Kasım 2012 tarihleri arsında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Kültür mirasını tehdit eden tüm riskleri içerecek şekilde geniş tutulan sempozyumda, savaş ve yerel çatışmalar, büyük ölçekli ve kültür mirasını göz ardı eden projeler, kitle turizminin etkileri, kültür mirası odaklı olmayan yasal düzenlemeler ve sonuçları gibi kültür mirasını kısa ve uzun vadede, doğrudan ya da dolaylı olarak tehdit eden tüm risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.
Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi Risklere Hazırlık Komitesi üyeleri, Dünya Bankası Kentsel Kültür Miras Koordinatörlüğü ve Birleşmiş Milletler Afet Zararlarının Azaltılması (UNISDR) Ofisi temsilcilerinin katıldığı sempozyumda 36 ülkeden 75 katılımcı sunumları ile katkıda bulundu.
Uzun ve kısa vadeli, ani ve uzun sürede ortaya çıkan tüm risklerin tanımlanması ve etkilerinin azaltılması için yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların bu alandaki bilim insanları ile paylaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilen sempozyumdan çıkacak sonuç bildirgesinin 2013 Mayıs ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler Afet Zararlarının Azaltılması toplantısında da sunulacaktır.