Marmara Depremlerin 10.yılında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İstanbul Valiliği işbirliği ile Dünya Bankası desteğinde İstanbul Uluslararası Sismik Riskin Azaltılması Konferansı 08-10 Aralık 2009 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirildi.
Konferansa; 26 ülkeden bakanlıklar, üniversiteler, finans kuruluşları, şehir ve bölge planlama kurulları, deprem araştırma enstitüleri gibi kuruluşlardan Türkiye’de ise 81 il valiliği ve il afet acil durum müdürlüğü, İstanbul yerel yönetimleri, STK temsilcileri, üniversiteler gibi kuruluşlardan 1017 kişi katıldı.
Konferans programı çerçevesinde, 1999 yılında yaşanan depremler sonrasında, Türkiye’de ve İstanbul’da sismik riskin azaltılması için yürütülen çalışmalar; deprem riskinin fazla olduğu diğer ülkelerle bilgi ve benzer tecrübe paylaşımı ve kentsel alanlarda sismik riskin azaltılmasına yönelik adımların atılabilmesi için konuyla ilgili paydaşlar arasında bilgi alışverişinin sağlanmasına yönelik sunumlar yapıldı.
Ayrıca katılımcılar için İSMEP kapsamında İstanbul’da yapılan çalışmaların gerçekleştirildiği alanlara inceleme gezileri düzenlendi.
Konferans; yapılan iletişim çalışmaları ile ulusal ve yerel olmak üzere 30 gazete, 54 televizyon kanalı, 67 internet haberi ile kamuoyuna duyuruldu.