2009 yılında başlayan Güvenli Yaşam Eğitimleri’ne katılımı artırmak için belirli periyotlarla İstanbul Halkına yönelik iletişim çalışmaları gerçekleştirilmiş ve eğitimlere davet edilmiştir. Tüm İstanbul Halkının Güvenli Yaşam Eğitimleri’ne katılmasını amaçlayan çalışmalarda daha fazla bireye ulaşmak için araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda bireylerin eğitimlerin süresinin uzun olduğu, afetlere karşı bir şey yapılamayacağı ve başa çıkılamaz bir olgu olduğu gibi nedenlerle eğitimlere katılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2013 Yılında gerçekleştirilen kampanyada araştırma sonuçları dikkate alınarak eğitimin kısalığı ve hayati önemine vurgu yapılarak daha önceki kampanyalarda da kullanılan ve başarma duygusuna hitap eden “Bir Saat Bir Hayat” konsepti kullanılmıştır. İnsanların değişen iletişim alışkanlıkları da dikkate alınarak kampanyada geleneksel medya (radyo, televizyon, vb.) ile sosyal medyayı (facebook, twitter, vb.) kapsayan ve diğer kampanyalarda olduğu gibi tüm bunları Açıkhava reklam mecraları ile destekleyen entegre bir iletişim çalışması yürütülmüştür.

12-26 Ağustos 2013 tarihleri arasında yürütülen kampanya dahilinde halk ile doğrudan iletişim kurmak ve eğitimler hakkında bilgi vererek eğitimlere davet etmek için 17-18 ve 24-25 Ağustos tarihlerinde meydan ve alışveriş merkezlerinde olmak üzere 20 farklı lokasyonda stantlar kurulmuştur. Kurulan stantlarda çocuklar ve yetişkinlere yönelik hazırlanan bilgilendirme materyalleri dağıtılmış ve Güvenli Yaşam Eğitimleri için kayıt alınmıştır.