16 – 17 Ağustos 2008 tarihleri arasında; kamuoyunda afetler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “17 Ağustos İletişim ve Tanıtım Kampanyası” yürütülmüştür. Çalışmanın ana amacı İstanbul’da bulunan tüm kurum ve kişilerin, doğal afetler konusunda yeterli ve katkı sağlayabilecek düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasında çözümün bir parçası olmasını teşvik etmektir.
Kampanya kapsamında 16 – 17 Ağustos tarihleri arasında Mecidiyeköy, Taksim, Beşiktaş, Bakırköy ve Kadıköy meydanlarında kurulan stantlarla, İstanbul Halkına güvenli yaşama bilinci konusunda farkındalık yaratmak ve yaşam alanlarında önlem almalarını teşvik edecek materyaller dağıtılmıştır.
Kampanya dahilinde bilgilendirme materyalleri dağıtılmış ve farklı mecralarda İstanbul Halkına seslenilmiştir.