Prevention 2000 Derneği ve La main à la Pâte Vakfı işbirliği ile Fransa’da 2012/2013öğretim yılı boyunca sürecek ulusal bir yarışma düzenliyor. Yarışma doğal afetlerin önlenmesini konu alıyor. UNESCO ve UNISDR tarafından desteklenen yarışma, belediyeleri ve ilköğretim okullarını birer ortak olarak ele alıyor ve onları yerel riskler konusunda birlikte çalışmaya davet ediyor.

Neden bu yarışma?

• Fransa’da, şehirlerin üçte biri doğal afetlerle karşı karşıyadır ve belediye başkanı söz konusu risk ile ilgili farkındalığın oluşturulmasından sorumludur. Benzer şekilde, okul da bir risk eğitimi sağlamalıdır. Yani, belediyelerin ve okulların hedeflerinin bu noktada kesiştiğinden bahsedebiliriz.

• UNISDR 2015 yılına kadar sürecek olan “My city is getting ready! (Şehrim hazırlanıyor!)” kampanyasını tanıtmıştır.

• Kampanya, yerel yönetişimin sorunlarını ve dünya genelindeki kentsel riskleri ele almaktadır.

• Kampanya, şehirleri doğal afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmek için 10 anahtar nokta sunmaktadır.

• Yarışmanın amacı, belediyeleri bu 10 maddenin bir veya daha fazlasını elde etmeye yönelik çalışmalar yapmaya teşvik etmektir.

Yarışmanın amacı nedir?

Yarışma, konuyla ilgisi bulunan iki eğitim projesinin kapsamında gerçekleşmektedir.

• Risk Hafızası (Memo’Risks), Prevention 2000 Derneği tarafından tasarlanmış olup, 2009 yılında Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konulu Dünya Konferansı’nda UNESCO’nun pilot projesi ve UNISDR için “2010 yılının iyi uygulaması” olarak seçilmiştir.

• Memo’Risks öğrencilere geçmiş afetlere ilişkin bilgileri toplamak ve yerel bir risk algısı üzerinde yaşayan nüfusun incelenmesi için bir metodoloji sunuyor.

• “When the earth rumbles (toprak gürlediğinde)” öğretmenler için La ana à la Pâte Vakfı ve Prevention 2000 Derneği tarafından ortaklaşa tasarlanmış bir kitaptır. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konferansının bir parçası olarak risk konulu bir eğitim vermek için eş evreli bir program önermektedir. Nisan 2012’de yayınlanmış olan kitap daha şimdiden 4.000’in üzerinde öğretmen tarafından sipariş edilmiş durumda.

Yarışma nasıl değerlendirilecek?

• Kazananlar ve tüm ortaklar ödül için 2013’ün Haziran ayında UNESCO Paris’e davet edilecek.

• Sınıfsal farklılıklardan ötürü artan risklere dair bulgular, afetlerin tarihi ve risk hafızası alanında çalışan Enstitü’nün web sitesinde (http://memoiredescatastrophes.org) yayınlanacaktır.

• Katılımcı belediyeler Ekim 2013’te Uluslararası Doğal Afetlerin Önlenmesi Günü’nde tanıtılacak ve resmi olarak ISDR kampanyasına katılacaktır.