Sağlık Kuruluşları İçin Afet Acil Yardım Planlama Rehberi

saglik_kuruluslari
Türkiye ekonomisinde ve sağlık sektöründe önemli bir yere sahip Marmara Bölgesi ve İstanbul’u etkileyebilecek olası bir depremin sonuçlarını tahmin etmek güç değildir. Bu durumda hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının, büyük bir afete dönüşme potansiyeli taşıyan depreme karşı gerekli tedbirleri alması gündeme gelir.

Bölge dışında oluşan bir dış afet sonrasında bir kargaşa yaşanması ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın aniden artması nedeniyle, sağlık sisteminde yer alan tüm merkezlere hasta başvuruları olacaktır.

Bölgede oluşacak bir afet sonrasında ise hastane ve benzeri sağlık kuruluşları hem kendi yaralarını sarmak, hem de çevreden gelen taleplere cevap vermek zorunda kalacaktır. Diğer bir deyişle, afetlerde hastaneye başvuran hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde başarılı olmak ve hastanede ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirebilmek için her sağlık kuruluşunun özel olarak hazırlanmış yazılı bir Afet Acil Yardım Planı’nın bulunması gerekir.

Bu kitap, sağlık kuruluşlarımızda can ve mal güvenliliğiyle birlikte hizmet ve iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için afetlere hazırlıklı olunması, acil durum/afet halinde yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve destek kaynaklarının düzenlenmesi için temel bilgileri ve atılması gereken adımlara dair örnekleri içerir. Diğer bir deyişle, bu kitabın amacı, afet sonrasında artacak sağlık hizmeti ve müdahale gereksinimine en iyi yanıtı verebilecek bir Afet Acil Yardım Planı’nın yapabilmesi için yol haritasını belirlemektir.

button-pdf


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/wwwroot/guvenliyasam.org/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399