zorunlu_deprem

Zorunlu Deprem Sigortası Bilinci

zorunlu_deprem

Bu kitapçık; Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası hakkında bilgi vermekte ve bu sigortanın işleyişine dair bir rehber niteliği taşımaktadır. Konutların depremde hasar görmesi, duvarlarının çatlaması veya yıkılması durumunda Zorunlu Deprem Sigortası’nın (ZDS) konutları onarmaya veya yeni bir konut edinilmesine nasıl yardım ettiği hakkındaki önemli bilgiler bu kitapçıkta basit ve anlaşılır bir dille anlatılmaktadır.

button-pdf

yapisal

Depreme Karşı Yapısal Güçlendirme

yapisal

Bu kitapta; bir binada uygulanacak yapısal güçlendirme çalışmalarının amacı hakkında bilgi verilerek, güçlendirme yönteminin belirlenmesi ve seçilen yöntemin uygulanması konularında toplum bilincinin oluşturulması hedeflenmiştir.

Bir binanın deprem güvenliğinin hedeflenen düzeye yükseltilmesi amacıyla yapılan iyileştirme/güçlendirme uygulamalarının teknik boyutları, söz konusu uygulamanın neleri kapsadığı, yararları ve bu aşamada karşılaşılabilecek sorunların neler olabileceği gibi konular mümkün olduğunca basitleştirilerek bu kitapta anlatılmıştır.

T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-DBYBHY’2007 esas alınarak hazırlanan bu kitapta, klasik güçlendirme yöntemleri ile depreme karşı yapısal güçlendirmede kullanılmaya başlanan yeni teknolojilerden söz edilmektedir.

button-pdf

2012271120953_depreme_karsi

Depreme Karşı Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması

2012271120953_depreme_karsi

Olası bir deprem sırasında ev, okul, alışveriş merkezi, işyeri veya herhangi bir sağlık kurumunun içinde bulunabiliriz. Bulunduğumuz yer neresi olursa olsun, bulunduğumuz yapı depreme ne kadar dayanıklı olursa olsun, kaçınılmaz olan gerçek; yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek risklerle karşılaşabileceğimizdir.

Bulunduğumuz mekanlardaki eşyalar kayıp düşerek ya da devrilerek yaralanma veya ölümlere sebep olmanın yanı sıra ciddi maddi kayıplara da yol açabilir.

Bu kitapta; evimizde, işyerimizde, okullarımızda, alışveriş yerlerinde ve çevremizde olası bir deprem sonrası yapısal olmayan risklerin nasıl azaltılabileceği konusunda bilgi verilmiştir.

Şu unutulmamalıdır ki, deprem sonrası karşılaşabileceğimiz olası afet zararlarını azaltmada, deprem öncesi yapılacak hazırlıkların en kolayı ve en kazançlısı yapısal olmayan risklerin azaltılmasıdır.

button-pdf

2012261116339_birey

Birey ve Aile için Depremde İlk 72 Saat

2012261116339_birey

Yaygın olarak bilindiği gibi, afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır; bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin tüm bireylere anında ulaşması mümkün değildir. Afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olması şarttır.

Bu kitapta aşağıdaki konular üzerinde durulmaktadır:

· Deprem nedir?

· Nasıl önlem alınmalı ve nasıl hazırlık yapılmalıdır?

· İlk 72 saat olarak adlandırılan altın saatlerde zarar azaltmak adına neler yapılabilir?

· Depremden sonra nasıl müdahale edilmelidir?

Birey ve Aile için Depremde İlk 72 Saat kitabında verilen eğitim, Afete Hazırlık Eğitim Piramidi’nin sadece ilk basamağını oluşturmaktadır.

 

Unutmamak gerekir ki, bu eğitimler sadece bilgilenmek için değildir. Güvenli bir yaşam için davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmek konusunda harekete geçmemiz de şarttır.

button-pdf

2012261116126_yapisal

Depreme Karşı Yapısal Risklerin Azaltılması

2012261116126_yapisal

Bu kitapta; barınma, eğitim, sağlık gibi değişik amaçlarla kullanılan binaların kuvvetli bir yer sarsıntısının etkisi altındaki davranışları incelenmektedir.

Kitap kapsamında, binayı ayakta tutan yapısal elemanların deprem etkilerine nasıl karşı koyabileceği, mühendislik tasarımı ve inşaat aşamasından başlayarak hizmet ömrü süresince hangi durum ve koşullarda, deprem güvenliği açısından ne tür zayıflık ve eksikliklerin oluşabileceği gibi konular üzerinde durulmuştur.

Kitabın amacı; halkın bu konular hakkında bilgilenmesini sağlayarak, kullanılan binaların bu bilgiler ışığında değerlendirilmesini, bina üretiminin her aşamasında sorgulayıcı bir yaklaşımla daha nitelikli bina stokunun oluşması konusunda talep yaratılmasını sağlamaktır.

button-pdf

slider1

Depreme karşı bir saat bir hayat kampanyası başladı

slider1

İstanbul Valiliği, İstanbul AFAD koordinasyonu altında deprem gerçeğine dikkat çekmek, İstanbulluları depreme karşı bilinçlendirmek ve olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla başlattığı çalışmalarını “Bir Saat Bir Hayat” kampanyası ile sürdürüyor.

Kampanya süresince İstanbullular, sosyal ağlar aracılığıyla kampanya hakkında bilgi edinebilir, kampanyayı takip edebilir ve ücretsiz güvenli yaşam eğitimlerine kayıt olarak eğitim alabilirler.

Kampanya tanıtım filmlerini ise aşağıdaki ekranlardan izleyebilirsiniz.
icomos1

Risk Durumlarında Kültürel Mirasın Korunması: Fırsatlar ve Tehditler Uluslararası Sempozyumu’nun Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

icomos1

UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’nin kabul edildiği 16 Kasım 1972 tarihinin 40. yıldönümünde Risk Durumlarında Kültürel Mirasın Korunması: Fırsatlar ve Tehditler Uluslararası Sempozyumu’nun sonuç bildirgesi yayınlandı.

icomos2

15 – 17 Kasım 2012 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi Risklere Hazırlık Komitesi (ICORP-ICOMOS) ve İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin ev sahipliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirilen sempozyumun sonuç bildirgesi, UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’nin kabul edildiği 16 Kasım 1972 tarihinin 40. Yıldönümünde yayınlandı. Ayrıca sonuç bildirgesi, 2013 Mayıs ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak UNISDR’ın “Global Platform for Disaster Risk Reduction” toplantısında sunulacaktır.

icomos3

Uzun ve kısa vadeli, ani ve uzun sürede ortaya çıkan tüm risklerin tanımlanması ve etkilerinin azaltılması için yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların bu alandaki bilim insanları ile paylaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde katkı sağlanması amacıyla düzenlenen sempozyuma 36 farklı ülkeden 450 kişi katılmıştır.

Dünya Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar, İdari ve Yerel Yönetimler, ICOMOS- ICORP Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi Risklere Hazırlık Komitesi Üyeleri, Uluslararası ve Ulusal Akademisyenler, Konsolosluklar ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Vakıflar gibi ilgili bir çok alandan katılım sağlanmış ve aşağıdaki başlıklarda oturumlar düzenlenmiştir.

okul

İSMEP Tarihi Dokuya Sahip Çıkıyor

okul

İSMEP kapsamında yenilenen Üsküdar Mustafa Noyan İlköğretim Okulu fiziksel olarak günümüz şartlarına, görünüm itibariyle ise tarihi dokuya uygun tasarımla yeniden yapıldı.

İSMEP’in B Bileşeni’ni oluşturan, “Öncelikli Kamu Binaları İçin Sismik Riskin Azaltılması” programı kapsamında güçlendirilmesi, güçlendirilmesi ekonomik bulunmayan binalarınsa yıkılıp yeniden yapılması çalışmaları devam ederken örnek projelere imza atılıyor. Üsküdar’da bulunan Mustafa Noyan İlköğretim Okulu dokusu bozulmadan yeniden yapıldı.

Derslik sayısı 10’dan 18’e çıkarıldı

Mimar Sinan tarafından 1583 yılında inşa edilmiş Valide-i Atik Camii ve Külliyesi ile aynı sokakta bulunan Üsküdar Mustafa Noyan İlköğretim Okulu, fiziksel olarak günümüz şartlarına, görünüm itibariyle ise tarihi dokuya uygun olarak tasarlandı. Kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulu onayıyla hayata geçirilen projeyle okuldaki derslik sayısı 10’dan 18’e, kullanım alanı ise 1600 metrekareden 4000 metrekareye çıkarıldı.

arac

Afet Sonrasında Kesintisiz İletişim Artık Mümkün

arac

İSMEP kapsamında satın alınan arazi tipi haberleşme aracı; afet sonrasında haberleşmenin kesintiye uğradığı bölgelere giderek o bölgenin durumu ve ihtiyaçlarına yönelik ilgili merkezler ile irtibat kurmayı sağlıyor.

Bir afet anında haberleşmenin etkin bir şekilde devam etmesi hayati önem taşır. İSMEP mevcut haberleşme sistemlerinin güçlendirilmesi için sürdürdüğü çalışmalarla bu konuya verdiği önemi gösterirken, yaptığı yatırımlarla da altyapının sağlamlaştırılması için ihtiyaçlara yönelik alımlar gerçekleştiriyor. Proje kapsamında alınan arazi tipi haberleşme aracı bu konuda verilebilecek en önemli örneklerden bir tanesi. Olası bir afet sonrasında haberleşmenin sekteye uğradığı bölgelere giderek o bölgenin durumu ve ihtiyaçlarına yönelik ilgili merkezler ile irtibat kurmayı sağlayacak olan dev araç, bu özelliğinin yanında, sağladığı faydalarla da saha ekipleri ile kontrol merkezleri arasında kesintisiz iletişim sağlayacak.

Telsiz ve cep telefonu aynı kanal üzerinden konuşabiliyor

Araçta VHF ve UHF telsizler ve uluslararası uzak mesafelerle dahi görüşme yapmaya olanak tanıyan HF telsiz sisteminin yanı sıra araç içinde alçak ve yüksek yörünge uyduları aracılığıyla görüşme yapma olanağı sağlayan uydu telefonları ile gerek araç içi, gerekse çevresinde çalışan personelin birbirleriyle haberleşmesi için IP tabanlı telsiz telefonlar bulunuyor. Haberleşme ekipmanları ile yapılan görüşmeleri birbirine bağlayabilen bütünleştirici cihaz ise aracın en önemli ekipmanlarından. Bu cihaz sayesinde farklı kanallardaki iki telsiz birbiriyle, bir telsiz bir diğer cep telefonuyla veya sabit telefonla görüşme yapabiliyor.

İnterneti kablosuz olarak dağıtma imkanı bulunuyor

Uydu sistemleri sayesinde televizyon yayınları izlenebilen araçta aynı zamanda hidrolik bir sistem üzerinde konumlandırılan kamera sayesinde sesli ve görüntülü iletişim aralıksız olarak sağlanıyor. Araç 3G cep telefonu şebekelerini ve karasal telefon sistemlerini kullanabiliyor. Araçta ayrıca kablosuz ADSL modem dışında, interneti kablosuz olarak dağıtma imkanı da bulunuyor. Aracın arka tarafında konumlandırılan ve istendiğinde indirilen 4×4 arazi tipi 4 tekerlekli ATV motosiklet, aracın ulaşamayacağı bölgelere rahatlıkla giderek merkeze HF telsiz üzerinden sesli bilgi aktarımı yapabiliyor.

Enerjisini jeneratör, güneş panelleri ve rüzgardan temin ediyor

Dev araçta çevre aydınlatması için sağa ve sola 360 derece hareket edebilen 1, araç önü aydınlatması için 5, araç yanlarını ve arkasını aydınlatmak için 8 adet olmak üzere toplam 14 projektör, ayrıca siren ve anons sistemi bulunuyor. Aracın enerjisi, içine monte edilmiş olan jeneratörden, üst tarafında bulunan 3 adet rüzgar türbininden, 2 tanesi güneş ışığına göre pozisyonlama kabiliyetine sahip 6 adet güneş panelinden temin ediliyor.

sallanan_sandalye_tiyatro_oyunu

Çocuklar Depreme Sallanan Sandalye Tiyatro Oyunu İle Hazırlanıyor

sallanan_sandalye_tiyatro_oyunu

İlköğretim okullarında deprem ve depreme karşı hazırlık ile ilgili konularda bilgi veren Sallanan Sandalye Tiyatro Oyunu, çocuklara depremi öğretmeye devam ediyor.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nce yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamındaki, öğrencileri depreme karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları; öncelikle güçlendirilen ya da yıkılıp yeniden yapılan okullarda, Sallanan Sandalye Tiyatro Oyunu ile devam ediyor.

Yaklaşık 40 dakika süren oyunda; öğrenciler afetlere hazırlık konusunda bilgilendiriliyor. Aynı zamanda deprem öncesi, sırası ve sonrası ile ilgili edindikleri bilgileri evlerine taşıyarak ailelerinin de bilinçlenmesine katkı sağlamış oluyorlar.

Sallanan Sandalye, 2009 yılından bugüne kadar, 244 okulda 780 gösterimle 109 bin 622 öğrenci tarafından izlendi.